خرید روسری فروشگاه رفاه آزادي آتش گرفت

يك دقيقه بامداد امروز فروشگاه رفاه واقع در ميدان آزادي آتش گرفت.به گزارش فارس، مأموران ايستگاه 34، 8،44‌، 33 و 2 ايستگاه كمكي ديگر سازمان آتش‌نشاني شهرداري تهران به علت وسعت حريق به محل حادثه واقع در ضلع غربي ميدان آزادي اعزام شدند.با توجه به اين كه حريق در قسمت زير‌زمين فروشگاه رفاه در انبار مواد غذايي و لوازم خانگي و چوب كه همگي از مواد سريع‌الاشتعال بودند، رخ داد، وسعت حريق را به حدود يك هزار و 700 متر مربع رساند.مأموران آتش‌نشاني بعد از حدود 4 ساعت عمليات حريق را اطفا و اكنون در حال لكه‌گيري هستند. با توجه به دود زيادي كه ناشي از حريق مواد پلاستيكي بوده، منطقه را دود زيادي فرا گرفته است.در اين حادثه 2 نفر از آتش‌نشانان بر اثر سوختگي و دود گرفتگي در يكي از بيمارستان‌هاي تهران بستري شده‌اند.به دليل رخ دادن حادثه در نيمه شب به كسي آسيبي نرسيده است. همچنين علت و ميزان خسارت وارده از اين حادثه از سوي كارشناسان در حال بررسي است.