خرید روسری ناکامي بمبگذاري در تهران و قم

معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران به تشريح برخي از پرونده‌هاي مهم در رابطه با حادثه بمب‌گذاري در حسينيه شيراز، انفجار هتل جهان در تهران، تشكيلات غيرقانوني بهاييون، اراذل و اوباش، برخورد با سايت‌هاي مستهجن و تجمعات اخير پرداخت.قاضي حسن حداد در گفت‌وگو با ايسنا در رابطه با دستگيري محمد هاشمي و بهاره هدايت اظهار كرد: سال گذشته كليه‌ اعضاي دفتر تحكيم در رابطه با بحث‌هاي 16 آذر و تجمعي كه قرار بود برگزار كنند، دستگير شدند، هم‌چنين دفتر ادوار تحكيم پلمپ و تعدادي از آنان نيز بازداشت كه پس از مدتي، آزاد شدند. بهاره هدايت و محمد هاشمي نيز پس از حدود 22 روز بازداشت آزاد شدند.وي ادامه داد: بنده طي دو سه جلسه به طور مفصل با اكثر اعضاي دفتر تحكيم صحبت كرده و با ترسيم خطوطي بيان شد كه فعاليت آنان تا چه ميزان با مشكل مواجه نمي‌شود. حتي آنها براي فعاليت مشكلاتي از نظر مكاني با وزارت علوم داشتند كه در اين رابطه با حراست وزارت علوم گفت‌وگويي صورت گرفت و قرار شد مكاني را در اختيار اين افراد قرار داده تا آنها بتوانند فعاليت‌هاي خود را در چارچوب و به طور صحيح انجام دهند.معاون امنيت دادستاني تهران خاطرنشان كرد: حدود سه چهار ماه پيش مشخص شد، محمد هاشمي و بهاره هدايت به عنوان دو عضو دفتر تحكيم، با برخي از گروه‌هاي ضدانقلاب خارج از كشور ارتباطاتي دارند. تحقيقات لازم در اين رابطه صورت گرفت و گزارش‌ها به‌طور جدي، بررسي و موضوع ارتباط با برخي از گروه‌هاي ضدانقلاب خارج از كشور ثابت شد. هم‌چنين مشخص شد كه اقدامات حمايتي از سوي اين گروه‌ها نسبت به اين افراد نيز صورت گرفته است.حداد، عنوان اتهامي محمد هاشمي و بهاره هدايت را ارتباط با برخي از گروه‌هاي ضدانقلاب خارج از كشور بيان كرد و گفت: اين اتهام به اين دو نفر، تفهيم و خود آنها نيز ارتباطات انجام شده را قبول دارند؛ اكنون پرونده در شعبه اول بازپرسي دادسراي امنيت در حال رسيدگي است. البته اين‌گونه نيست و نمي‌توان گفت كه همه اعضا اين ارتباط را داشته يا اطلاع داشته‌اند.وي در ادامه در رابطه با علت ارسال پرونده بمب‌گذاري حسينيه شيراز به تهران تصريح كرد: پس از انفجار در شيراز، يك سري تشكيك‌ها ايجاد شد و بعضي از ارگان‌ها و افراد صاحب‌نظر اعلام كردند كه انفجار از داخل مجموعه بوده و بعضي نيز عامل خارجي را باعث اين حادثه مي‌دانستند كه پس از تحقيقات كافي مشخص شد حادثه تروريستي بوده است اما به دليل اين‌كه نيروهاي امنيتي به دنبال مسببان حادثه بودند، بيان شد كه حادثه تروريستي نبوده و يك انفجار داخلي بود. پيگيري اين مساله ادامه داشت تا اين‌كه انفجار هتل جهان در تهران اتفاق افتاد.معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران با بيان اين‌كه اطلاعات در مورد اين‌كه چه كساني اقدام به اين كار كرده بودند، براي ما مشخص شد افزود: آنها قصد داشتند با تهيه بمب‌هاي سيانوري در تهران نيز اقدام به بمب‌گذاري‌ كنند. در برنامه‌ريزي‌هاي آنها بمب‌گذاري سه نقطه در تهران و قم وجود داشت. حوزه علميه قم و حرم امام (ره) مدنظر آنها بود كه به دلايلي، اين دو مكان را مناسب ندانستند و در نهايت دو مدرسه ديگر را در قم شناسايي كردند و قرار بود كه به طور همزمان دو نقطه در قم و يك نقطه در تهران بمب‌گذاري شوند.حداد با بيان اين‌كه اين افراد سابقه دستگيري نداشتند، به ايسنا گفت: پس از انفجار در هتل جهان تهران، يكي از آنها متواري شده و ديگري كه آسيب ديده بود، دستگير و مورد بازجويي قرار گرفت. با تلاش بي‌وقفه پليس امنيت تهران و سازمان اطلاعات استان تهران كمتر از 24 ساعت نفر دوم دستگير و كليه اطلاعات گروه، بدست آمد و حدود 18 نفر در اين رابطه دستگير شدند و در حال حاضر هشت نفر در بازداشت به سر مي‌برند و بقيه به دليل عدم اطلاع از اقدامات تروريستي گروه فعلا با تامين قرار مناسب آزاد شدند.وي با اشاره به اين‌كه اين افراد به انجمن پادشاهي خارج از كشور وابسته بودند، يادآور شد: پيش از اين در ارتباط با اين گروه طي سه چهار سال گذشته دستگيري‌هايي در سراسر كشور صورت گرفته بود. اين افراد با پول‌هاي بسيار زيادي كه از خارج از كشور دريافت مي‌كردند دست به اقدامات اين‌چنيني مي‌زدند كه به لطف خداوند با همكاري وزارت اطلاعات و پليس امنيت و دادسراي تهران از يك اقدام تروريستي وحشيانه جلوگيري شد.وي خاطرنشان كرد: پيگيري اوليه اين موضوع با پليس امنيت تهران بود و سپس سازمان اطلاعات استان تهران با جديت كار را دنبال كرد. در نهايت به دليل اين‌كه اين افراد اقداماتي را در تهران انجام داده و همچنين به دليل جلوگيري از ايجاد مشكلاتي در منطقه تقاضاي احاله پرونده شد كه موضوع مورد موافقت قرار گرفت و كل پرونده به تهران ارسال شد.معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران با بيان اينكه تلاش ما اين است كه در هفته آينده براي چهار نفر اصلي اين پرونده كيفرخواست صادر كرده و آنها را به دادگاه ارسال كنيم، گفت: از دو نفري كه در اين زمينه مباشر بودند يكي معدوم و ديگري در زندان به سر مي‌برد.حداد، جلوگيري از يك عمليات تروريستي بزرگ از ناحيه اين گروه را يكي از بزرگترين كارهايي كه در سال‌هاي اخير با هماهنگي پليس امنيت، وزارت اطلاعات و دادسرا انجام شده عنوان كرد و گفت: در اين زمينه نفرات خارج از كشور كه اغلب در آمريكا و انگليس به سر مي‌برند نيز شناسايي شده و از طريق پليس بين‌الملل تحت تعقيب هستند. افراد دستگير شده از نظر اخلاقي نيز به شدت فاسد بودند و اكنون اين پرونده در شعبه دوم بازپرسي دادسراي امنيت در حال رسيدگي است.حداد بيان كرد: چند سالي است كشورهايي از جمله آمريكا كه قصد نفوذ به كشور را دارند، علاوه بر شيوه‌هاي تند و خشن نظير بمب‌گذاري، از راه‌هاي ديگر براي جذب افرادي كه ممكن است در آينده براي مقاصد شوم مورد استفاده قرار گيرند، اقدام مي‌كنند.وي افزود: در همين زمينه پرونده‌اي تشكيل شده كه متهمان آن دو برادر هستند؛ آنها با تشكيل همايش‌ها با زمينه‌هايي از جمله ايدز كه مورد توجه سازمان‌ها و NGO هاي داخلي و خارجي است، اقدام به جذب نيرو و برنامه‌ريزي براي اعزام اين افراد به خارج از كشور و آموزش جهت هدف‌هاي براندازي مي كردند.حداد يادآور شد: گروه‌هاي خارج از كشور اين افراد را جذب و از طريق برخي از كشورهاي همسايه براي آنها ويزا تهيه كرده و آنها را مورد آموزش قرار مي‌دادند. اين افراد از اقداماتي كه انجام مي‌دادند مطلع بودند و نوع آموزش آنها مانند فعاليت‌هايي براي انقلابات مخملي و به طور گسترده بود و تحقيقات در شعبه اول بازپرسي دادسراي امنيت همچنان ادامه دارد.وي در رابطه با پرونده تشكيلات غيرقانوني بهاييت اظهار كرد: هفت نفر از بهاييون اقدام به تشكيل گروهي غيرقانوني كرده و در اين راستا ارتباطاتي را با بعضي از كشورها از جمله اسراييل داشتند و دستوراتي را از آنها اخذ مي‌كرده تا اقداماتي را عليه نظام انجام دهند. اين مساله منجر به دستگيري اين هفت نفر شد و آنها كليه اتهامات خود از جمله تشكيل گروه غيرقانوني و ارتباط با اسراييل را پذيرفته‌اند. اين پرونده در شعبه اول بازپرسي دادسراي امنيت رسيدگي مي‌شود.حداد در رابطه با رسيدگي به پرونده‌هاي اراذل و اوباش در معاونت متبوعش با بيان اينكه بيش از 90 درصد پرونده‌هاي سطح يك و دو اراذل و اوباش در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در مرحله اول و دوم با هماهنگي پليس امنيت در دادسراي امنيت مورد رسيدگي قرار گرفت و احكام در اين دادسرا صادر شده است، به ايسنا گفت: در مرحله اول طرح مذكور، حدود 500 نفر و در مرحله دوم تعداد كمتري دستگير شدند.معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اينكه دستگيرشدگان بر اساس توافق دادسرا، پليس امنيت و سازمان زندان‌ها به زندان مخصوصي كه براي اين كار در نظر گرفته شده بود، منتقل شده و پس از تكميل تحقيقات، پرونده آنها به دادگاه ارسال مي‌شود، يادآور شد: اگر در طول بازداشت متنبه شوند با قرارهاي مناسب آزاد خواهند شد و اگر در طول مدتي كه در خارج از زندان به سر مي‌برند كار خلافي انجام ندهند ممكن است كه پرونده با قرار تعليق تعقيب بسته شود اما اگر متنبه نشوند پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود.وي درباره اعدام‌هاي اخير صورت گرفته خاطرنشان كرد: تعداد بيشتر اين افراد، قاچاقچي مواد مخدر بوده و پرونده مربوط به دادسراي انقلاب بوده است و تعدادي از آنها نيز اراذل و اوباش بودند؛ البته پرونده‌هايي كه اين دادسرا در رابطه با اراذل و اوباش رسيدگي مي‌كند نيز در آينده نزديك به دادگاه ارسال مي‌شود.حداد با اشاره به اقدامات سايت‌هايي كه مسايل ضداخلاقي و مستهجن را در حد بسيار بالايي ترويج مي‌كردند و معاونت متبوعش براي برخورد با آنها وارد عمل شده، گفت: اخيرا دفتر اينترنت دادسراي تهران، تعدادي از سايت‌هاي مستهجن را شناسايي كرده كه جرايم سنگين و خطرناكي را از نظر اخلاقي انجام مي‌دادند كه با هماهنگي اين دفتر توانستيم مسوولان چهار سايت را دستگير كرده و سايت‌هاي مورد نظر نيز بسته شد.وي با اعلام اين‌كه پرونده اين چهار نفر با عنوان اتهامي مفسد في‌الارض در حال رسيدگي است، گفت: مدارك بسيار زيادي از آنها به دست آمده و ارتباط آنها با برخي از كشورها نيز مشخص شده است. به لحاظ اين‌كه اين سايت‌ها مي‌توانست در آينده امنيت اخلاقي جامعه را به مخاطره اندازد، دادسراي امنيت وارد عمل شد.معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران با اشاره به چند تجمع اخير در تهران، به تشريح آنها پرداخت و گفت: از سوم خردادماه با دعوت برخي شبكه‌هاي ماهواره‌اي تجمعاتي در سطح تهران برگزار شد. سوم خردادماه در مورد جزاير سه‌گانه عليه دولت امارات در جلوي سفارت اين كشور مقابل پارك ملت تجمعي انجام شد. در اين زمينه لازم به ذكر است كه گروه‌هاي ضدانقلاب پس از اين‌كه مشاهده كردند به صورت سلبي نمي‌توانند در كار خود موفق باشند، به صورت ايجابي وارد عمل شدند و به عنوان مثال بيان كردند ما به حمايت دولت ايران عليه دولت امارات در مورد جزاير سه‌گانه تجمعي را انجام مي‌دهيم.حداد با اشاره به بازي ايران و امارات گفت: 13 خردادماه در اين رابطه تجمعي در ميدان آزادي برپا شد. 24 خردادماه نيز در رابطه با حمايت از اظهارات عباس پاليزدار و مسايل اقتصادي، تجمعي مقابل پارك ملت صورت گرفت كه در اين تجمع تعداد بيشتري حضور داشتند و براي ما محرز بود كه همه چيز از پيش برنامه‌ريزي شده است. دوربين‌هايي در چند نقطه كار گذاشته شده بود تا از صحنه‌هاي درگيري فيلمبرداري و جهت استفاده به شبكه‌هاي تلويزيوني خارج از كشور ارسال كنند.وي با بيان اين‌كه در اين تجمع حدود250 نفر بازداشت و در همان روز تعدادي از آنها آزاد شدند، گفت: نكته جالب در اين تجمع اين بود كه افرادي كه با هماهنگي در اين تجمع حضور پيدا كرده بودند عمدتا داراي سابقه امنيتي و شرارت بودند. اين افراد با انگيزه آمده بودند كه تحقيقات از آنها صورت گرفت. عده‌اي نيز آزاد شدند و از اين افراد هنوز تعدادي در بازداشت به سر مي‌برند. در رابطه با دو نفر از اين افراد، اتهام جاسوسي مطرح است و تعدادي نيز متهم به ارتباط با برخي گروهك‌ها هستند.معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران خاطرنشان كرد: پس از 24 خردادماه قرار بود تجمعي در پارك لاله به بهانه گراني با حمايت شبكه‌هاي ماهواره‌اي صورت گيرد كه علي‌رغم فشارهاي زياد و تبليغات گسترده تجمعي صورت نگرفت. پس از آن تمام شبكه‌هاي ماهواره‌اي، راديوهاي بيگانه و همچنين منافقين با ارسال بيش از 500 هزار پيامك در رابطه با 18 تير قصد برگزاري تجمعي را داشتند كه خوشبختانه با همكاري وزارت اطلاعات، پليس امنيت و دادسرا و با تمهيدات در نظر گرفته شده كار به نحوي پيش رفت كه حتي يك نفر در اين فراخوان شركت نكرد.وي تاكيد كرد: پس از مسايل امنيتي، برخورد با اراذل و اوباش در صدر اقدامات ما قرار دارد كه با جديت با اين مساله برخورد خواهيم كرد. سعي ما تامين امنيت سياسي، اجتماعي و اخلاقي در سطح تهران بزرگ است.