خرید روسری گرد و غبار شديد به تهران نزديك شد

در حالي كه گرد و غبار شديد، امروز نيز موجب لغو پروازهايي از فرودگاه‌هاي دزفول و كيش شد، كارشناسان هواشناسي از گسترش اين پديده طي فردا در جنوب، غرب و جنوب غرب كشور خبر دادند.

به گزارش فارس، امروز شدت گرد و غبار در دو شهر دزفول و كيش، موجب لغو پروازهاي اين دو فرودگاه شد، اما موج اين پديده علاوه بر استان‌هاي جنوبي، غربي و جنوب غرب كشور، مانند خوزستان، بوشهر، ايلام و لرستان، امروز دامنگير استان مركزي نيز شد و غلظت گرد و غبار در اين شهر را به سه برابر استاندارد خود رساند.
اين در حالي است كه روز گذشته شدت گرد و غبار در خوزستان، 10 برابر ميزان مجاز خود اعلام شده بود.
براساس اين گزارش، كارشناسان هواشناسي پيش بيني مي‌كنند كه ظرف ساعات باقي مانده امروز و امشب از غلظت گرد و غبار كاسته شده و فردا با دامنه بيشتري در استان‌هاي جنوب غرب، جنوب و غرب كشور ظاهر شود.

اين گزارش مي‌افزايد، پديده جديد آب و هوايي كه از ابتداي امسال در خوزستان مشاهده مي‌شود از شرق عراق به ايران نفوذ كرده و با كاهش بارندگي و بروز خشكسالي در ارتباط مستقيم است.