خرید روسری اقدام وزارت بهداشت براي هزينه‌هاي توان‌فرسا

توقع وزارت بهداشت از کميسيون بهداشت و درمان مجلس حرکت مستند و علمي و کمک فکري در جهت اصلاح نظام سلامت با تفکر عميق و برنامه‌ريزي جدي است. به گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دکتر لنکراني در نشست مشترک با کمسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ضمن تبريک اين مسئوليت خطير به اعضاء و رئيس اين کميسيون با اشاره به مسئوليت‌هايي که قبلاً تعدادي از اعضاي اين کميسيون در حوزه سلامت کشور داشته‌اند، ايشان را در شناسايي وضع موجود و همزباني براي اصلاح نظام سلامت و تخصصي‌تر عمل کردن در اين حوزه توانمند دانست. وي با تاکيد بر اينکه براي بيان شاخص‌هاي نظام سلامت نياز است جلسات مشترکي داشته باشيم گفت: در حال حاضر ما در تعدادي از شاخص‌ها جزو کشورهاي برتر دنيا هستيم. اما متأسفانه در شاخص‌هاي توليت و تأمين منابع دچار چالش جدي هستيم. وي براي مثال به اعتبارات نظام سلامت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بودجه نظام سلامت 8174 ميليارد تومان است که فقط 2500 ميليارد تومان از اين اعتبارات دراختيار وزارت بهداشت است و بخش قابل توجهي از آن نيز بايد از طريق درآمدهاي اختصاصي تأمين شود. دکتر لنکراني در ادامه اين جلسه به چالش‌هاي موجود در سياست‌هاي تعرفه‌گذاري پرداخت و گفت: تعرفه‌ها در برخي از بخش‌ها از ابتدا زياد درنظر گرفته شده به گونه‌اي که با ارزش‌هاي واقعي خدمت تطبيق نداشته است. مثلاً عليرغم اينکه طي 5 سال گذشته تعرفه MRI را ثابت نگه داشتيم اما همچنان اين خدمت به عنوان يک خدمت سودآور مورد استقبال بخش خصوصي قرار مي‌گيرد. وي با انتقاد از افزايش سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي درماني گفت: عليرغم اينکه سهم مردم از اين پرداختها در بيمارستانهاي دولتي کمتر از تکليف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم، حدود 22 درصد است، اما با 10 برابر شدن ناگهاني تعرفه‌هاي بخش خصوصي در ابتداي سال 1384 و افزايش سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي درماني، شوک ناگهاني به نظام سلامت کشور وارد و باعث افزايش سهم مردم از پرداخت هزينه درماني شد. وي تأکيد کرد: با اين وجود از سال 84 به بعد، افزايش‌ها معادل افزايش‌هاي عادي 10 تا 15 درصد در سال بوده است. دکتر لنکراني با تأکيد بر تصميماتي که در سطح وزارت بهداشت براي جبران هزينه‌هاي طاقت‌فرسا گرفته شده است، به بند ب تبصره 15 قانون بودجه سال 86 اشاره کرد و گفت: به موجب اين قانون هزينه‌هاي مربوط به بيماري‌هايي مانند برخي سرطانها، اعمال جراحي گران‌قيمت، بستري‌هاي طولاني در ICU، تعويض مفصل، درمان سوختگي‌ها، اسکوليوز، پارکينسون، صرع مقاوم به درمان، تالاسمي، هموفيلي، نارسايي کليوي و ام‌اس توسط وزارت بهداشت تأمين مي‌گردد. وزير بهداشت با اشاره به غيرمنطقي بودن افزايش تعرفه‌ها گفت: در حال حاضر براي پوشش تعرفه‌هاي اعلام شده، بايد حدود 4500 ميليارد تومان به بودجه بخش سلامت اضافه شود. دکتر لنکراني راه حل اين مشکلات را تقويت و اجراي کامل سيستم ارجاع و پزشک خانواده دانست و توقعات اين وزارتخانه از کميسيون بهداشت مجلس را حرکت مستند و علمي و کمک فکري کميسيون در جهت اصلاح نظام سلامت با تفکر عميق، برنامه‌ريزي جدي و اساسي ذکر کرد و گفت: رعايت حقوق بيماران، هدف اصلي ماست و بايد در تصميم‌گيري‌ها محور اصلي باشد. ما، در حال حاضر در مرحله‌اي هستيم که اطلاعات کافي براساس منابع علمي و پژوهشي از چالش‌هاي موجود داريم. همچنين مدل بيمه روستايي و پزشک خانواده هم که مدل سلامت محور است را تجربه کرديم. بنابراين زمينه براي اصلاح نظام سلامت فراهم است.