خرید روسری دولت اتريش سقوط كرد

دولت ائتلافي اتريش پس از گذشت هجده ماه از فعاليت سقوط کرد.
به گزارش ايرنا، «ويلهلم مولترر»، قائم مقام صدراعظم اتريش پس از برگزاري نشست مشترك با سران حزب سوسيال دمكرات اين کشور گفت: همكاري بيشتراز اين با سوسيال دمكراتها ممكن نيست.
قائم مقام دولت اتريش كه رياست حزب دمكرات مسيحي (مردم) اتريش را به عهده دارد، همچنين گفت: اين موضوع را به آگاهي صدراعظم و رئيس‌جمهوري اتريش نيز رسانده است.اختلافات در دولت ائتلافي اتريش پس از بركناري صدراعظم از رياست حزب سوسيال دمكرات و در پي آن چرخش آشكار در سياست‌هاي اين حزب روي داد.
موضع سوسياليست‌ها كه پس از اين تغيير، اعلام كردند پيمان اروپا نياز به همه‌پرسي دارد، نقطه پاياني براي همكاري دو حزب ائتلافي در دولت بود.
پيشتر، اختلافات اين دو حزب در زمينه مسائلي از جمله شهريه‌هاي دانشجويي، خريد هواپيماهاي جنگنده و موضوع بازنشستگان، بارها دولت را در وضع بحراني قرار داده بود.
هرچند «هانيس فيشر»، رئيس‌جمهوري اتريش نيز اعلام كرده، سران دو حزب ائتلافي را براي مذاكره به كاخ رياست جمهوري دعوت كرده، اما تحليلگران سياسي، اميد چنداني به نتيجه‌بخش بودن اين نشست ندارند.