دانلود رمان طعم جنون  از باران

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان طعم جنون pdf از باران با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان باران مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه

خلاصه رمان طعم جنون

پسری که پدر خـود را از دست داده و سر خاک پدرش غریبه ای را مـیبیند آشناو .

رمان پیشنهادی:دانلود رمان ازلیت باران

قسمت اول رمان طعم جنون

یهو همه باصدای بلند زدیم زیر خنده.

کـال مارال دلقک بود

من دست دالرامو کشیـدمو رفتیم سمت اتاقه مارال

قده این دو هفتـه ای رو که نبود مـیخـواستم

بغلش کنم

بعدم یه دل سیر بغلش کردمنه دیگـه بدون شما دوتا هرگزززخب

دیگـه دلی حاال بدونه ما مـیری مسافرت اره؟؟

دالرام بلند شـد و لباساشو عوض کرد منم عوض کردم

یه شلواره جین خاکستری با تی شرت خاکستری موهامم دورم باز گذاشتم

بعدم مارال اومدو یه نیم ساعتی تـو اتاق با هم سه تایی حرف زدیم

چشم حنا جونم االن مـیااایمبچه ها بیایـد کمک کنیـد ناهارو بکشیم

واااای اخ جووووووون فسنجون .

شروع کردیم به چیـدن مـیزو دایی محمد و عمو فریـد )شوهرخالم(هم رسیـدن

ناهارو با شوخیا و مسخره بازیه مانی و مارال خـوردیم مثه قدیما

همون موقع ها که هممون تـو این خـونه جمع مـیشـدیم

دلم تنگ شـده بود واسه این روزایه خـوووب

بچه ها برنامه فرداتـون چیه؟؟؟

هیچی تـو برنامه ای داری مارال؟؟؟

اره تـولده یکی از دوستایه مهرداده منم خب باالخره دعوتم دیگـه شمام بیاین بریممثل این که

پسره تازه از خارج اومده خیلیم خـوشگله و خاصه بیایـد شایـد یکیتـونو شوهر دادم بو

سرکه تـون همه جارو برداشتـه

هه هه تـو الزم نکرده به فکر ما باشی عزیزم بپا خـودت نترشی واال اگـه به تـو که این جوری دست

دست مـیکنی تا اخر عمرت بایـد با مهرداد دوست بمونی ببین کی گفتم

دلی جونم چرا حرص مـیخـوری ؟!خب تـو که سرت از جایه گرم بلند مـیشـه هممون مـیـدونیم این

مانیه احمق چجوری واسه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • 11 جولای 2022
  • hamayeshadmin
https://hamayeshmehr.ir/?p=791
لینک کوتاه مطلب: