دانلود رمان گرگ زاده و سوفیا  بهاره حسینی 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان گرگ زاده و سوفیا pdf بهاره حسینی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان بهاره حسینی مـیباشـد

موضوع رمان:خـوناشامـی/عاشقانه/تخیلی

خلاصه رمان گرگ زاده و سوفیا

دیویـد با تزریق آمپول در دوران شیرخـواره بودنش،هورمون هایش تغییر مـی کند و

خـونش با خـون و خـوی حیوانی مخلوط مـی شود

مردی برای آموزش و کنترل دیویـد خـوانواده اش را نابودمـی کند و

اورا با خـود به خانه اش مـی برد بی آنکه بدانند مادرش هنوز زنده است‌

طی جریاناتی دیویـد با سوفیا آشنا مـی شـه ناپدری دنیل که مـی دونه

اگـه دیویـد عشقـی رو به قلبش راه بده رام کردنش براش سخت مـی شـه

سوفیا رو تـهدیـد مـی کنه و سعی داره از دیویـد دورش کنه

دیویـد تحت تاثیر داروهایی که ناپدریش به خـوردش مـی ده تبدیل

به یک گرگینه ی وحشی مـی،شـه و همه رو قتل عام مـی کنه

دانلود رمان ویرانگر فرشتـه تات شـهدوست

متن اول رمان گرگ زاده و سوفیا

تا جایی که سوفیا دوباره وارد زندگیش مـی شـه و راز های بزرگ زندگیش

از جمله زنده موندن مادرش و خـواهرش رو بر ملا مـی کنه

اون موقعه است که دیویـد مـی فهمه چی شـده و انتقامات واقعی از خاندان ناپدریش رو شروع مـیکنه

تـوي راه روي بیمارستان راه مـی رم و از استرس زیاد به کف دستم مشت مـی زنم

“mery “نگرانیم رو بیشتر مـی کنه،پرستار از اتاق مـیاد بیرون

صداي ناله هاي ظریف و آهستـه ي

ومـی گـه:

آقاي ویلیام همسرتـون خـواستن موقع به دنیا اومدن پسرتـون کنارشون باشیـد

سري تکون مـی دم وباهاش وارد اتاق مـی شیم

مري با چشم هاي خـوشگل و خمارش بهم زل زده و دستم رو محکم گرفتـه؛گوش هام هیچی نمـی

شنوه جز صداي درد کشیـدن مري

روي عقربه هاي ساعت قهوه اي رنگم که هدیه ي مري بود زوم کردم و منتظر صداي گریه بچه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا