خوش آمدید

همایش رمان

خانه / رمان / دانلود رمان مردی از جنس پریان از عطیه شکری

دانلود رمان مردی از جنس پریان از عطیه شکری

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مردی از جنس پریان pdf از عطیه شکری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان عطیه شکری مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان مردی از جنس پریان

یکی بود، دیگری نابود! جنگ خـونین و سختی مـیان دو احساس انتقام و خـواستن

زیر این سقف کبود به پا شـد، وقتی دو احساس به خـودشان آمدند و دست از جنگ کشیـدند

متـوجه شـدند که ویرانی های جبران ناپذیری به جای گذاشتند، یک مشت قلب ترک خـورده

و باورهای در هم شکستـه شـد تمام آن چه که برایشان باقـی ماند، در پی جبران گشتند

تا او را برای بند زدن این خرده احساسات بیاورند …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان اگر دردی نباشـد

دانلود رمان شبح شـهر عطیه شکری

قسمت اول رمان مردی از جنس پریان

“سوم شخص”

از پشت شیشـه ی سالن انتظار، چشم چرخاند و دوست وکیل شـده اش

را یافت مانند همـیشـه با اقتداری که تنها مختص به خـودش بود، خـود را

به دخترک رساند و گفت فکر نمـی کردم که بیای

کیهانه، بی تـوجه به نیش زدن های دوست دوران کودکیش او را با

اشتیاق در آغوشش فشرد و گفت:

سالم الهه ی غربی! دخترک اخم ظریفی کرد و کمـی فاصله گرفت و به نیش زدن هایش

ادامه داد:

بعد از اولین معامله ای که تـو شرکت خـودسرانه جوش دادی، انتظار

نداشتم جلوی چشمام ببینمت!

غم در چشمان کیهانه حائل شـد لبخند تلخی زد و زمزمه کرد:

تـو موقعیت شرکتت رو به من مدیونی! اگـه من نبودم کی مـی تـونست تـو

غیاب تـو اون شرکت و راه

اندازی کنه؟! هوم؟! این عوضه تشکر کردنتـه؟

دخترک بی تـوجه به گفتـه های رفیق وکیل شـده اش چمدانش را به

دست او داد و گفت:

سینا به تنهایی از پس کـارها برمـی اومد راستی نیومده دنبالم؟

کیهانه با غیض چمدان را به دنبال خـودش کشیـد و گفت:

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

برای دنبال کردن آخرین کارها و پروژه های من

>> <<