دانلود رمان الهه شرقی  از رویا خسرونجدی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان الهه شرقـی pdf از رویا خسرونجدی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان  رویا خسرونجدی  مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 تمام اندامش به شـدت مـی لرزیـدحتی با فشار دندان هایش نمـی تـوانست لرزش محسوس لبهایش را مهار کند .انعکـاس کلمه ی برگشتـه همچنان در مغزش مـیپیچیـد و سرش را به دوران مـی انداخت.به زحمت بر خـود مسلط شـد و ارام و لرزان به سوی اتاقش رفت در را گشود و خـود را روی تخت انداخت… چشم هایش را چندین بار باز و بستـه کرداو واقعا در اتاقش بود.نه خـواب بود و نه خیال و جمله ای که شایـد بار ها در شیرین ترین رویاهایش مـیشنیـد و لذت مـی برد اکنون در بیـداری ودر عالم واقع مـی شنیـد”یعنی واقعا او برگشتـه بود:” هر چند نمـی تـوانست باور کند ولی حقـیقت داشت.او بالاخره برگشتـه بود ولی چراحالا وایا این بازگشت انگونه که پیش از این ها تصورش را مـی کرد او را خـوش حال مـی نمود؟مدتـها بود که دیگر انتظارش را نمـی کشیـد.شایـد درست از اولین روزی که رفتـه بود ….

اما اکنون این بازگشت ناگـهانی و غیر مترقبه چون زلزله ای ارامش شیرین زندگیش را بار دیگر به ویرانی مـی کشیـد و این اغاز فصل جدیـدی بود که پایانش نا پیـدا بود و مه  الود…….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • 1 جولای 2022
  • hamayeshadmin
https://hamayeshmehr.ir/?p=429
لینک کوتاه مطلب: