دانلود رمان دختر سرکش 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دختر سرکش pdf از cool girl,yalda.angel ,doni.m با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان cool girl,yalda.angel ,doni.m مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان دختر سرکش

داستان راجع به دختر و پسره ایه که از روی لجبازی و بخاطر تسخیر یه خـونه با هم ازدواج مـیکنن

و قرار مـیشـه هرکی که بتـونه اون یکی رو از خـونه بندازه بیرون خـونه مال اون بشـه

ولی…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان جام عقـیق مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان دختر سرکش

تـه کـالس نشستـه بودم و داشتم ادامسو با ولع تمام مـیجویـدم و

در همون حال هم نقاشی نیم رخ معلم فسفه رو که

حسابی هم دماغش تـو افسایـد بودو مـیکشیـدم که دستی روی

شونهام قرار گرفت بغل دستیم شـهره لبخند کجکی زد و

سر تاسفی تکون داد سرمو برگردوندم عقب و با معلم تاریخ

چشم تـو چشم شـدم چشماش سرخ سرخ بود :خـوب

خانم ارمان یکبار خالصه این قسمت درسو واسه دوستات بگو ببینم

سیخ سر جام نشستم و با مظلومـیت تمام گفتم«من این قسمتـو متـوجه نشـدم

:منم جای تـو یه لنگـه دمایی مـینداختم تـو دهنمو یه بند

در حال تمسخر دیگران بودم درسو متـوجه نمـیشـدم

سرمو اییین انداختم و ریز ریز خندیـدم

:ادامستـو در بیار خانم ارمان

ادامسو با بزاق دهنم قورت دادم و گفتم :به جون

شما ادامس نیس جلد کتابم بود خانم مرادی

کـالس از خنده منفجر شـد و معلم هم منو وادار کرد که از

کـالس برم بیرون زنگ اخر بود و منم کیفمو برداشتم و

بدون اعتراض رفتم بیرون و قبل از اینکه برم بیرون شکلکی

واسه معلم دراوردم و همه دوباره خندیـدن معلم طفلک

هم متعجب از خنده های بچه ها متعجب به من زل زد و

من مغموم از در کـالس خارج شـدم گوشـه ای از راهرو

نشستم و کتاب دن کیشوتـو از تـو کیفم دراوردم تا برای بار …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • 1 جولای 2022
  • hamayeshadmin
https://hamayeshmehr.ir/?p=447
لینک کوتاه مطلب: