دانلود رمان عروسک کوکی  فاطمه صالحی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عروسک کوکی pdf فاطمه صالحی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فاطمه صالحی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان عروسک کوکی

داستان درباره ی دختری به اسم صحرا که در خانواده ی فقـیری به دنیا اومده و بعد مرگ پدرش مجبور مـیشـه از

اسن هفده سالگی شروع به کـار کنه به خاطر چهره و اندام خیلی خـوبی که داره

به عنوان مانکن شروع به کـار مـیکنه تا اینکه…

رمان بسیار جالب حتما دانلودش کنیـد

دانلود رمان آخرین داستان عشق پگـاه رستمـی

بخش اول رمان عروسک کوکی

در حال راه رفتن بودم که باصداي فریاد خانم اکرمـی وحشت زده به عقب برگشتم

-صحرا! سینه ات را صاف نگـه دار قدم هات را پشت سر هم بردار

-چشم خانم

همـیشـه ” چشم” مـی گفتم و سعی مـی کردم کـاري را که ازم مـی خـواهند

درست انجام بدهم سرم را بالا گرفتم سینه

امرا صاف کردم و با آن کفش هاي پاشنه بلند نوك تیز

قدم هام را محکم برداشتم پاي چپم را گذاشتم جاي پاي

راستم و طول سالن را پیمودم بعد دوباره برگشتم سر جاي اولم

خانم اکرمـی نگـاه خیره اش را از روي

حرکتقدمهایمبرداشت و با لبخند پررنگی گفت:

-آفرین دختر خـوب امـیـدوارم موقع اجراي برنامه هم همـینطور راه بري

تنخستـه ام را روي صندلی ولو کردم و سریع کفشـهایم را از

پام کندم و با دست نوك انشگتان پاهام را ماساژ

دادم حالا دیگر نوبت مـینا بود که همـیشـه خرابکـاري مـی کرد

فریاد هراس ناك خانم اکرمـی به هوا برخاست مـینا با

بدبختیچند بار به انتـهاي سالن رفت و برگشت تا این که خانم اکرمـی رضایت داد

بعد مـینا کنارم نشست و با اخمـی

آشکـارگفت:زنیکه ي احمق انگـار با من پدر کشتـه گی داره والا به خدا تـو نمایش لباس مانکن هاي اروپا هم این قدر سخت نمـیگیرند

که این خانم اکرمـی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • 3 جولای 2022
  • hamayeshadmin
https://hamayeshmehr.ir/?p=529
لینک کوتاه مطلب: