خوش آمدید

همایش رمان

خانه / رمان / دانلود رمان اغوا شده  از tromprat

دانلود رمان اغوا شده  از tromprat

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان اغوا شـده pdf از tromprat با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان tromprat مـیباشـد

موضوع رمان:خانوادگی/پلیسی

خلاصه رمان اغوا شـده

نمایشنامه درمورد پلیسی فراری که با دسیسه، برادر همسر فوت شـدش ،مجرم شناختـه شـده

و چون دادگـاه عمل رو به قتل عمد ثبت کرده مجبور شـده فرار کنه

در حین فرار زخمـی شـده و به خـونه یکی از اهالی روستای

دور افتاده ،که تـو مسیرش بوده پناه آورده

رمان پیشنهادی:دانلود رمان سنگ سیاه مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان اغوا شـده

چراغ های خـونه خاموش بود و فضای تاریکی بر خـونه حکم فرما شـده بود خـونه محقر و

کوچیکی بود و وسایل کهنه و کمـی تـو هال چیـده شـده بود کـاموس دستگیره پنجره رو

به آرومـی در آورد و وارد خـونه شـد، زخمش به شـدت خـونریزی مـیکرد و هر لحظه ممکن بود

بخاطر این خـونریزی شـدیـد از حال بره سگ های پلیس ممکن بود از بوی خـون، ردش رو تا

اینجا زده باشن به سمت آشپزخانه حرکت کرد تا جعبه کمک های اولیه رو پیـدا کنه

نور کمـی از آشپزخـونه به هال افتاده بود و مسیر رو روشن مـیکرد کـاموس با درد زیاد

خـودش رو به دیوار تکیه داده بود و آروم به سمت آشپزخـونه حرکت مـیکرد با ورودش

به آشپزخـونه متـوجه زنی شـد که پشت بهش روی صندلی نشستـه بود و شونه هاش

به آرومـی تکون مـیخـورد کلت قدیمـی کمریش رو در آورد و به آرومـی بهش نزدیک شـد

، هدفش آزار زن نبود ولی ممکن بود پلیس رو خبر کنه ،پس مجبور بود کمـی بترسوندتش

زن از صدای پای مرد سرش رو بلند کرد و با تعجب به کلت خیره شـد

کـاموس :پلیس زخمـی یگـانه :زن صاحب خـونه ساله ،یگـانه ۴۱ سپهر پسر بهرام :

همسر سابق یگـانه ناصر :همسایه محمود :برادر زن

کـاموس یگـانه :تـو تـو دیگـه کی هستی؟ کـاموس :خـواهش

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

برای دنبال کردن آخرین کارها و پروژه های من

>> <<