خوش آمدید

همایش رمان

خانه / رمان / دانلود رمان معشوقه جذاب ارباب  از ناشناس 

دانلود رمان معشوقه جذاب ارباب  از ناشناس 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان معشوقه جذاب ارباب pdf از ناشناس با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان ناشناس مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه/ارباب رعیتی/ارباب روستایی

     خلاصه رمان معشوقه جذاب ارباب

آخرین پوکش را به سیگـارش زد و تـه مانده اش را زیر کفش های براق و واکس خـورده اش له کرد

به قول خـودش یک نخ سیگـار بعد از مست کردن عجیب مـی‌چسبیـد !

پوزخندی گوشـه لبش نشاند و بی تـوجه به جمعی که برای مراسم یکیی

از دخترعموهایش آمده بودند، بی صدا از جمع فاصله گرفت

عاقبت همه شان همـین بود ازدواج تنها با خـودی !

چون خـون آن ها، نژاد آن ها، قدرت آن ها برتر از

دیگران بود چون بایـد برای حفظ قلمروشان تنها خـودیها را راه مـی دادند

اما او او تابوشکنی کرده و دل به دخترک ریز جثه ی رعیتی سپرده

بود!”ماهگـــل”!

به راستی که چهره اش هم مثل صورتش ماه بود!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان برگریزان

دانلود رمان تـوتیای چشمم

دانلود رمان بد یمن

 

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

برای دنبال کردن آخرین کارها و پروژه های من

>> <<