خوش آمدید

همایش رمان

خانه / رمان / دانلود رمان فرمول  از ستایش سادات کریمی

دانلود رمان فرمول  از ستایش سادات کریمی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان فرمول pdf از ستایش سادات کریمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ستایش سادات کریمـی مـیباشـد

موضوع رمان :علمـی/تخیلی/ماجراجویی

خلاصه رمان فرمول

ماجرای فرمولی که تکـاملش در مریخ محقق مـی شود و در مـیانه ی این راه پر از پستی و

بلندی عشق هایی اتفاق مـی افتد و گـاه تار و پود عشق هایی که شایـد ظاهر سازی اند و

شایـد هم ریشـه در عمق جانِ هم دارند از هم گسستـه مـی شود اما به هر حال اینجا پایان نیست

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ساده نیست

اسکـارلت گوشی اش را از روی مبل چنگ زد و داخل کیف چرمش گذاشت کفش های

پاشنه دارش را سریع پایش کرد و درب را باز کرد راه پله  ی مارپیچ را با سرعتی عجیب

طی کرد و با سوییچ قفل ماشینش را باز کرد کیفش را روی صندلی عقب انداخت و

روی صندلی اش نشست ماشین را روشن کرد و با سرعتی که احتمالا در شـهر خلاف

محسوب مـی شـد به طرف سازمان راه افتاد امروز یک جلسه ی خیلی مهم بود ولی او

خـواب مانده بود و حالا حتی وقت نکرده بود موهایش را درست و حسابی مرتب کند

به جلوی سازمان که رسیـد خیالش کمـی راحت شـد چون گری دانگروس هم تازه از ماشینش پیاده شـد

اسکـارلت کمـی سر و وضعش را مرتب کرد و کیفش را از صندلی عقب برداشت و از ماشین پیاده شـد

در مقابل او دانگروس یک مبتدی محسوب مـی شـد ولی خـودش هم مـی دانست که کـار

دانگروس بدتر از او نیست لیکن بایـد از جبهه ی قدرت وارد مـیشـد تا بعدا دانگروس پر رو نشود

بنابراین بدون هیچ گونه حرفی پله ها را بالا رفت و درب را باز کرد دانگروس که تقریبا با او

شانه به شانه شـده بود گلویی صاف کرد اما اسکـارلت هی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

برای دنبال کردن آخرین کارها و پروژه های من

>> <<